Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Geluidshinder op  Zuiderbrug
Maatregelen tegen geluidshinder op Zuiderbrug

Vandaag start Rijkswaterstaat met geluidswerende maatregelen bij de Zuiderbrug op de oostoever van de Maas, ter hoogte van het Meulenveld en de Molenbossen. Uit onderzoek is gebleken dat de ruimte tussen het landhoofd van de brug en de brug zelf opgevuld moet worden met isolatiemateriaal. De eerste brughelft wordt vandaag geïsoleerd, volgende week is de andere helft aan de beurt. Uiterlijk 31 januari zijn de werkzaamheden, afhankelijk van de weersomstandigheden, afgerond.

“Uit onderzoek en gesprekken met omwonenden hebben we geconcludeerd dat de voegovergangen op de Zuiderbrug extra geluidshinder veroorzaken,” zegt wethouder Jos Teeuwen (Verkeer). ”Ik ben blij dat Rijkswaterstaat nu maatregelen neemt, zodat de geluidshinder op deze plek naar alle waarschijnlijkheid vermindert.”

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de werkplaats van de aannemer voorbereid, zodat het werk op locatie zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Er is onder het viaduct voldoende ruimte om zonder hinder voor de weggebruikers de werkzaamheden uit te voeren. Op de A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en de Duitse grens is als gevolg van de A74 het verkeer toegenomen. Om overlast door dit extra verkeer tegen te gaan heeft Rijkswaterstaat fors geïnvesteerd in maatregelen zoals geluidsschermen en dubbellaags ZOAB om te voldoen aan de wettelijke normen en vereisten.
           
Onderzoek naar extra maatregelen
In het kader van nazorg bezien de gemeente Venlo en Rijkswaterstaat samen de effecten van de geluidswerende maatregelen langs de A73 en A74. Aan de hand van gesprekken met bewoners en onderzoeken door deskundigen wordt gekeken of er, bovenop de wettelijk genomen maatregelen, extra maatregelen uitgevoerd kunnen worden die het geluid van de snelweg nog verder terugdringen. Het isoleren van de voegovergang is een maatregel die in dit kader uitgevoerd wordt. Onderzocht wordt nu of op nog meer plaatsen het geluid verder teruggebracht kan worden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon 06 51 88 88 34.
20 sept j.l. organiseerde onze partij een bewonersbijeenkomst om klachten te inventariseren.

Rijkswaterstaat neemt nu eindelijk maatregelen om de geluidshinder bij de Zuiderbrug aan de Blerickse kant van de Maas te verminderen!