Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Asielzoekers Centrum Venlo (AZC Venlo)

Begin januari ontvingen wij een afschrift van de brief van de omwonende van het AZC Venlo gericht aan het college van B&W.

Naar aanleiding van deze brief willen we aan het college enkele vragen stellen tijdens de Raadsvergadering van woensdag 11 januari 2012:
Vragen vaan College inzake AZC
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het AZC Venlo?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herbestemming van het gebied Weselseweg?
Zijn er door het college toezeggingen gedaan aan de omwonende van het AZC?
Krijgen de omwonenden alsnog schriftelijk antwoord?