Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Onze uitgangspunten
Wij, de LokaleDemocraten, zijn dé partij die oog heeft voor lokale belangen.
Wij zijn de partij die het geluid van de kleine kernen en wijken laat horen.
Fris, energiek, enthousiast, realistisch, betrokken en met een open karakter.

Wij geloven dat er rekening gehouden moet worden met het eigene dat de kleine gemeenschappen kenmerkt.
Wij vragen aandacht voor gevolgen die grootschalig denken en inrichten met zich meebrengen.
Vanuit die begingedachte is het dan ook logisch dat we oog hebben voor de zwakkeren in onze maatschappij. Zij kunnen er op rekenen dat de LokaleDemocraten voor hun belangen opkomen.
Vanwege onze wortels in de kleine kernen en wijken, zijn wij ook dé partij die haar oor te luisteren legt bij de diverse belangen- en adviesgroepen die er bestaan. Het werk van wijkoverleg- en bewonersgroepen vinden we ontzettend belangrijk.
In de gemeentelijke politiek moet de mens weer centraal komen staan. We signaleren dat de kloof tussen de mensen en de politiek in een enorm tempo groeit en vinden dat de politiek daar maar één ding aan kan doen: beter luisteren naar de inwoners.

In de LokaleDemocraten vindt u een partij die oog heeft voor het cement van de samenleving: het maatschappelijk middenveld van o.a. verenigingen, culturele initiatieven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligerswerk. Een partij die onderwijs ziet als een belangrijke basis, die jongeren in onze maatschappij opleidt met de kennis waar de samenleving om staat te springen.

Ambitieus en realistisch, maar altijd met oog voor de menselijke maat en het motto:
"De mens centraal"