Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Bewoners directer betrokken bij straatnaamgeving
Ongeveer een jaar geleden heeft onze fractie LokaleDemocraten het proces straatnaamgeving geagendeerd in de beeldvormende vergadering. Dit naar aanleiding van een brief van wijlen Mariet Verberkt en aanbevelingen aangereikt door de Heemkundige Kring Tegelen. Vervolgens hebben we samen met enkele andere partijen een initiatiefvoorstel ingediend.

In de raadsvergadering van vandaag, 26 oktober hebben we vervolgens de verordening ‘Adressen Venlo 2011’ vastgesteld. Tevens hebben wij de aangepaste nota “What’s in a Name 2011” ontvangen welke al door het College was vastgesteld. Diverse aanbevelingen uit het initiatiefvoorstel zijn meegenomen, enkele ook niet.

We zijn in elk geval blij dat het proces opener en transparanter wordt. Vooral dat de aangepaste werkwijze en voorwaarden zullen worden gepubliceerd op publieke media zoals de gemeentelijke website, weekbladen en de gemeentegids. Daardoor worden inwoners directer betrokken en kunnen zij zelf met voorstellen komen.
Daar zijn we blij mee, immers het betrekken van inwoners van onze Gemeente bij hun directe omgeving is een van onze speerpunten.

De afdeling Openbare Werken speelt, zo vinden wij, ook een belangrijke rol in dit proces: het is voor de inwoners n.l. nodig te weten waar ze met vragen e.d. terecht kunnen. Deze afdeling kan daar nu een rol in spelen.

Wij zijn tevreden met de toezegging van de wethouder om de raad jaarlijks te informeren over de toekenning van straatnamen in het jaar daarvoor.


Op het voorstel voor het plaatsen van tweetalige naambordjes met historische uitleg in de oude kernen willen we graag op termijn terugkomen.