Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Stilstand is altijd achteruitgang
LokaleDemocraten: “Stilstand is altijd achteruitgang”

De gemeenteraad van Venlo heeft op 25 april ingestemd met de plannen voor het KazerneKwartier en de bouw van een Multifunctioneel Centrum (Mfc) annex voetbalstadion voor VVV-Venlo. Met dit raadsbesluit kan de ontwikkeling daadwerkelijk van start. Ook onze partij LokaleDemocraten stemde voor. Verder de VVD, CDA, D66 en drie van de zes fractieleden van de PVDA. Daarmee was ongeveer driekwart van de raad voor.

Tijdens de vergadering stemden wij (LD) tevens in met amendement (klik hier) waarin werd vastgelegd dat het huurcontract met VVV Events wordt afgesloten voor tien jaar, in plaats van vijf jaar. Daarmee werd het risico voor de gemeente verkleind.

Vorig jaar hebben wij ook ingestemd met de toen liggende raadsvoorstellen. Maar ook deze keer was het geen gemakkelijke keuze! Vele stukken hebben we weer bestudeerd. Veel vragen gesteld en veel informatie ingewonnen, zeker over de financiële kant van dit raadsvoorstel.  We hebben ons standpunt zeer goed overwogen. Want ook wij willen de inwoners van Venlo niet teleurstellen. In onze inbreng hebben we dan ook heel duidelijk aangegeven dat onze fractie er waarde aan hecht dat de inwoners duidelijkheid verkrijgen die ze verdienen over de financiën. Wij hebben wethouder Beurskens in de vergadering gevraagd, nogmaals duidelijk te maken dat in ieder geval het VVV verhaal, de bouw van het MFC budgettair neutraal verloopt en dat dit de inwoners de komende jaren géén extra geld kost. De wethouder heeft deze toezegging tijdens de vergadering gedaan. De financiële onderbouwing is n.l. t.o.v. het vorige jaar verbeterd. Er is door het College goed geluisterd naar de wensen van de raad. Onze beslissing was zeer overwogen. Deze ontwikkelingen verdienen het niet om alleen maar negatief benaderd te worden. Niets doen is voor de LokaleDemocraten geen optie.

Ook hebben wij nog aandacht gevraagd voor de “langzaamverkeersverbinding” van het FHK naar de stad. We vroegen het College er alles aan te doen om verkeersgevaarlijke situaties en overlast te vermijden. Het College heeft dit ook toegezegd. Tevens hebben wij nogmaals om nog een aanvullende maatregel gevraagd om voor de komende periode en ook tijdens de exploitatieperiode een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden in te stellen in het kader van nazorg. Ook hiervoor deed de wethouder een toezegging.

Klik hier voor de tekst waarop onze inbreng door fractievoorzitter Frans Schatorjé is gebaseerd.

Verder hebben wij samen met het CDA, PVDA en VVD een motie ingediend “Social Return in het project Kazernekwartier / MFC”. Al deze nieuwe ontwikkelingen zullen onze gemeente namelijk veel arbeidsplaatsen gaan opleveren. Arbeidsplaatsen waar ook vele mogelijkheden kunnen zijn voor een fors aantal mensen is met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan Social return, een goede manier om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht te bieden op een vaste baan. Ook die kans wilden wij niet voorbij laten gaan.
Miriam Linders gaf tijdens de vergadering een toelichting over deze motie. Lees hier haar inbreng tijdens de vergadering.

Onze letterlijke inbreng tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 april is terug te luisteren op de website venlo.raadsinformatie.nl

Al deze toekomstige plannen zullen de stad vele voordelen bieden. Lees hier het gezamenlijk persbericht van de Gemeente Venlo en MFC de Kazerne.

Kortom:
De LokaleDemocraten willen niet over een paar jaar op de Maasboulevard staan en terugkijkend zeggen: “hadden we het toen toch maar gedaan!”. Wij tonen durf en denken dat dit het beste is voor de hele gemeente Venlo en voor de huidige en toekomstige inwoners van onze stad! Want iedereen weet dat stilstand áltijd achteruitgang is!