Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Speerpunten
'LokaleDemocraten: Thuis in uw omgeving'
1. Venlo is méér dan 1 km² binnenstad. Venlo is meer dan 25 km lang!
2. Stoppen met subsidiering aan van Bommel van Dam, omdat er erg weinig (Venlose) bezoekers komen.
3. Een slank, flexibel en klantgericht lokaal overheidsapparaat is voorwaarde voor een gezonde financiële positie van Venlo.
4. Betrekken van organisatie in de samenleving (bijv. wijkraden) bij het opstellen en uitvoeren van plannen.
5. Herbestemmen van leegstand en lege plekken in wijken en kernen.
6. Goed onderhoud van de openbare ruimte (groenvoorziening en opruimen van zwerfafval).
7. Clubsport, volkscultuur en amateurkunst stimuleren en faciliteren.
8. Iedereen naar een betaalde baan.
9. Ondernemers (MKB) optimaal bedienen bijvoorbeeld door een (digitaal) economisch loket.
10. De decentralisatie (WMO, jeugdzorg) kenmerkt zich door maatwerk en persoonlijke zorg voor alle doelgroepen.
11. Senioren blijven meedoen.
12. Kloosterdorp Steyl wordt door het gemeentelijk apparaat stevig ondersteunt.