Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
De bewoners van de Pontanusstraat in het centrum van Blerick en het wijkoverleg ergeren zich al jaren aan een aantal leegstaande panden in hun straat. In een van de gebouwen is begin september jl. brand uitgebroken. De brand heeft voor overlast en rommel gezorgd. Er zijn onveilige situaties ontstaan. Ook verblijven er regelmatig zwervers in de panden wat leidt tot onhygiënische omstandigheden en ongedierte.

De gemeente maakte na de brand bekend dat de staat van de panden wordt onderzocht. De leegstaande woningen liggen naast het voormalige onderkomen van JIP Boy 4-ever/ oude pand van Enckevort. De gemeente is geen eigenaar van de panden. In augustus 2011 hebben wij van het College vernomen dat de mogelijkheid bestaat om op de locatie van de verpauperde panden te komen tot een nieuwe ontwikkeling. Er werd destijds ook aangegeven dat het maken van plannen nog geen garantie zou bieden op spoedige realisatie en dus sloop van de bestaande panden. Omdat onlangs de openbare veiligheid in het geding is gekomen door de brand en omdat wij het nu wel eens tijd vinden dat er snel eens overgegaan moet worden tot een oplossing, heeft Miriam Linder-Dückers in de raadsvergadering van woensdag 16 oktober j.l. namens onze fractie de volgende vragen gesteld:

1· Welke oplossingen denkt het College dan aan te dragen voor genoemde problemen?
2· Welke afspraken zijn er na de brand gemaakt met de eigenaren van deze panden?
3· Op welke termijn denkt u dit algehele probleem te hebben opgelost?
4· Is er inmiddels sprake van een nieuwe ontwikkeling op deze locatie, en zo ja welke ?
5· Zo ja, wat is de stand van zaken van deze nieuwe ontwikkeling en kunt u de raad hierover uitgebreid informeren?

De wethouder heeft n.a.v. deze vragen de gemeenteraad o.a. laten weten dat de eigenaar van de leegstaande panden aan de Pontanusstraat in Blerick bij de gemeente een nieuw plan voor de locatie heeft ingediend. Het plan wordt nu door de gemeente bekeken. De wethouder gaf aan dat het aardig past bij de eerder vastgestelde uitgangspunten voor de omgeving. Hij wilde verder niets zeggen over de inhoud van het plan.

Eindelijk nieuw plan voor panden Pontanusstraat !!!!!