Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Onze partij LokaleDemocraten was woensdag 24 september mede-indiener van een motie samen met de VVD, CDA, PVDA en Venlokaal. SP en GroenLinks stemden ook voor. D66 was tegen.

Vanaf 1 oktober dus geen betaald parkeren meer in Blerick!

De jarenlange discussies en onze intensieve inzet zijn niet voor niets geweest!

De LokaleDemocraten wilden al jaren het betaald parkeren afschaffen. Hier hebben we ons de afgelopen jaren intensief voor ingezet! Bezoekers, mantelzorgers en winkelend publiek hoeven nu eindelijk géén parkeergeld meer te betalen. Geen parkeerabonnementen voor omwonenden.Ondernemers en winkelend publiek willen ook al jaren gratis parkeren net als bijv. in Tegelen.
Blerick heeft een aantrekkelijk winkelaanbod, een drukbezochte wekelijkse markt.

Gratis parkeren trekt nog meer winkelend publiek en ook ondernemers die mogelijk gaan overwegen om zich te vestigen in Blerick. Dt kan mogelijk ook weer leiden tot minder winkelleegstand.
Uiteraard hebben de LokaleDemocraten ook de nadelen afgewogen. Maar deze wogen voor ons op dat moment niet op tegen de voordelen. Een aantrekkelijk winkelgebied en werkgelegenheid zijn voor ons ook belangrijk! Op termijn kan er altijd nog, als daadwerkelijk blijkt dat er problemen ontstaan, naar mogelijkheden voor bijsturing worden gekeken.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Er was veel verzet tegen de komst van een parkeergarage en invoering en uitbreiding van betaald parkeren. Misschien herinnert u zich nog wel de vele handtekeningen die opgehaald werden door Winkelhart Blerick, de commotie in de Staay en de protestmars. Onze fractie LokaleDemocraten trok mede de kar bij een initiatiefvoorstel van de toenmalige oppositie waarin we met een ander voorstel kwamen. Helaas gaf de coalitie toen de voorkeur voor een parkeergarage én uitbreiding van het betaald parkeren in Blerick.

Afschaffen betaald parkeren Blerick