Nieuwsflits 23-01-2013
 
Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Gehoorbeschadiginggroot risico voor uitgaanspubliek

In Nederland geeft 93% van het uitgaanspubliek geeft na een bezoek aan discotheek, café of muziekevenement last van het gehoor te hebben en dat 40% een dag later nog steeds klachten ervaart in de vorm van een piep, oorsuizen of verminderd gehoor.
Bij onveranderd beleid zal naar verwachting 20% van de Nederlandse jongeren permanente gehoorschade oplopen! In de 2e kamer zijn in oktober 2012 over dit onderwerp vragen gesteld en de Nationale Hoorstichting geeft aan actief Gemeenten te gaan benaderen met als doel dat zij zich ook hierin actiever gaan opstellen. Bijv. samen te werken met organisaties en zich actiever op te stellen bij het preventief terugdringen van gehoorschade.
Gehoorschade door te hoge volumesterktes in uitgaansgelegenheden vormt een groot risico voor de volksgezondheid en dat zal op den duur aanzienlijke kosten voor de maatschappij met zich mee brengen. Het is belangrijk dat bezoekers zelf meer van de risico’s afweten en dat zij een eigen verantwoordelijkheid en beslissing kunnen nemen om gehoorschade te voorkomen.
De LokaleDemocraten hebben dit punt tijdens de raadsvergadering op 30 januari jl. onder de aandacht gebracht d.m.v. een motie. De raad was uiteindelijk tevreden met de toezegging van de wethouder om de mogelijkheden om de preventie van gehoorschade op te nemen in het aanstaande gezondheidsplan, te onderzoeken en terug te koppelen aan de raad voordat het nieuwe gezondheidsplan wordt vastgesteld. Tevens zal het onderwerp gehoorschade daar waar mogelijk meegenomen worden binnen bestaande projecten als “Gezondheid en veilige school”, “Kloeken en Blowen”, “Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan”, etc.
Wij zijn tevreden met deze toezegging van de wethouder en zullen dit onderwerp serieus blijven volgen!
Nieuwsflits 19-02-2013