Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"


Inbreng LokaleDemocraten interpellatiedebat 24 september 2014 Mikwe
Op eerste plaats concluderen de LokaleDemocraten dat het wederom gelukt is om rondom het dossier Mikwe  Venlo
negatief in de pers te laten uitblinken. Met zijn alle trachten we steeds weer om het imago van Venlo positief te kleuren.
Maar door op deze manier te reageren wordt de gemeente Venlo het lachertje van Nederland! Want uit de RIB zou je
kunnen lezen dat er een tunnelvisie ontstaan is en dat niemand in Venlo daar schuld aan heeft. Bovendien wordt
professor Kooijmans en de Rekenkamer ook nog eens in een kwaad daglicht geplaatst. De Rekenkamer is als het ware
een verlengstuk van onze Raad. Daarom voorzitter vinden we de reactie op dit punt dan ook zeer kwalijk. Het vertrouwen
in de Rekenkamer en daarmee in de Raad is daarmee zwaar aangetast.
Mijn fractiegenoten en ik worden hierover regelmatig door mensen over aangesproken en zij verliezen het vertrouwen in
de politiek! Het is aan onze bewoners en ook aan mensen buiten Venlo niet meer uit te leggen dat er voor bijna 4 miljoen
overheidsgeld is weggegooid en dat niemand daar de verantwoordelijkheid voor is.
En daarmee voorzitter kom ik bij de inhoud. In de RIB wordt gereageerd op de aanbevelingen van de rekenkamer. Een
van de reacties van het College is dat vanaf 2010 het Projectmatig werken breed in de organisatie is ingevoerd. Waarom
heeft de wethouder toen niet het project Mikwe als zodanig ingericht. Graag een reactie van de wethouder hierop. Want
wat de LokaleDemocraten hierbij missen is de rol van het College en met name de wethouder Cultuur in deze. Onder
hun verantwoordelijkheid heeft deze tunnelvisie kunnen ontstaan. De vraag is dan ook of de wethouder ook een
tunnelvisie heeft gehad. Graag een reactie van de wethouder.
De wethouder heeft geantwoord dat bij hem net zoals bij de rest van het college en de raad een tunnelvisie aanwezig
was. Vervolg vraag: in de RIB wordt aangegeven dat de gemeentelijke archeoloog fouten heeft gemaakt die niet hadden
mogen gebeuren. Er is echter geen sprake van plichtsverzuim dan wel kwade opzet. Om van de gemaakte fouten te
leren en om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd is er een functioneringstraject gestart. Als we dit
doortrekken naar de wethouder dan willen wij graag weten hoe het functioneringstraject van de wethouder er uit ziet. Ik
hoor graag een reactie hierop.
De LokaleDemocraten zien in de RIB nog niet een echt antwoord dat een tunnelvisie in de toekomst niet meer voorkomt.
Of worden we over een tijdje weer met problemen geconfronteerd. Bijvoorbeeld rond het dossier vBvD. Wij willen met zijn
allen een beter functioneren van dit museum en liefst voor heel wat minder geld. Deze wens kan wellicht snel en
gemakkelijk ingevuld worden door dit onder te brengen bij het LM. Maar is dit wel de beste oplossing. Worden ook
andere oplossingen tegen het licht gehouden zoals de plannen van de inspreker, dhr. van Remortel of ideeŽn die we op
straat horen: Mikwe eruit vBvD erin. Ontstaat er hier ook een tunnelvisie? Natuurlijk hebben wij het vandaag niet over
vBvD, dat doen we de volgende maand. Maar het zou zo maar een begin van een tunnel kunnen zijn. Dus vragen de LD:
wethouder welke garanties kunt u geven dat in de toekomst geen tunnelvisie meer zal voorkomen?
Tenslotte voorzitter ben ik wel erg benieuwd naar de mening in deze kwestie van wethouder Brauer. Op 11-12-13 sprak
hij de woorden: dat wethouder Teeuwen zijn conclusie moet trekken en moet opstappen. Graag een reactie van hem
hierop.