Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"

Politiek is niet moeilijk, politiek ben je zelf! Politiek gaat over alle maatschappelijke onderwerpen binnen de Gemeente waar je woont.

Woon je in Groot Venlo?
Heb je ambities bijvoorbeeld als raadslid,
commissielid of steunfractielid?

Heb je interesse in een bestuursfunctie?
Wil je ons graag ondersteunen in een
commissie of gewoon als steunend lid.

Doe en denk met ons mee!

Sluit je aan en word lid van de
LokaleDemocraten.

Volop (ontwikkelings)mogelijkheden binnen je eigen tijdsbestek in welke vorm dan ook.

Graag informeren wij je vrijblijvend in een persoonlijk gesprek. Interesse..... vul dan onderstaand formulier in, wij nemen dan contact met je op.
( 30,00 p/j)
Ondergetekende meldt zich aan als:
Woonplaats
Opmerkingen
Telefoon
Actief lid*
Steunend lid
Donateur
( 15,00 p/j)
( 15,00 p/j)
Adres
Postcode
Voorletters
Naam
Mobiel
Roepnaam
Geboortedatum
* Als actief lid gaat mijn voorkeur uit naar een van de volgende functies:
Ingangsdatum
per 1e v.d. maand
Bestuurslid
Raadslid
Fractieondersteuner
Kieslijst hoog/midden/laag
PR en ledenwerving
Programmacommissie
Op korte termijn zal er met u een afspraak worden gemaakt om te komen tot een concrete invulling van de door u aangekruiste voorkeuren
Wij verzoeken u vriendelijk het contributiebedrag over te maken op rekening NL05ABNA0410027715
van de ABN/AMRO ten name van LokaleDemocraten
Hand en spandiensten
Organiseren van een activiteit
Actief lid in een werkgroep
E-mailadres
Lid ouder dan 65 jaar
Echtpaar 24 tot 65 jaar
Echtpaar 65 jaar en ouder
Lid t/m 23 jaar
( 20,00 p/j)
( 50,00 p/j)
( 35,00 p/j)
Word lid
( 15,00 p/j)