Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
De lokale politieke partij ‘Lokale Democraten’ is ontstaan uit een samenwerking tussen Belfeldse Demokraten (opgericht in 1990), Tegelse Democraten (opgericht in 1997) en de
lokale partij SAMEN. Deze drie partijen gingen in 2001, na de herindeling, samenwerken onder de naam de ‘Lokalen’.

Al snel bleek dat deze samenwerking tussen de positief-kritische Democraten uit Belfeld en Tegelen en de meer op-alles-kritiek-hebbende partij SAMEN nagenoeg onmogelijk was. Vrij snel gingen de Belfeldse- en Tegelse Democraten hun eigen weg. En met succes!!

In 2006 werd er samenwerking gezocht met de inmiddels opgerichte Blerickse- en Venlose Democraten, naar later blijkt een schot in de roos. Helaas behaalden de Venlose Democraten geen raadszetel. Direct na de gemeenteraadsverkiezingenin 2006 gingen dit samenwerkingsverband in de raad gezamenlijk opereren als fractie Lokale Democraten.

Een krachtige samenwerking!!

In de aanloop naar de verkiezingen van 2009 en met het oog op het toetreden van de Gemeente Arcen en Velden (inclusief Lomm) tot de gemeente Venlo, werd er hard gewerkt om een lokale politieke partij op te richten in laatst genoemde gemeente met als doel samen te werken in één grote raadsfractie ‘Lokale Democraten’. Ook de politieke partij Venlose Democraten werd weer geactiveerd. Zou de ultieme droom nu eindelijk uitkomen?
Eén grote raadsfractie voor Groot-Venlo, politiek die de mens centraal stelt, politiek die uitgaat van de wensen en behoeftes van de burger uit alle stadsdelen met daarbinnen hun unieke kernen en wijken.

Helaas, de lokale politiek in Arcen, Velden, Lomm kwam ondanks ontzettend veel inspanningen niet van de grond. Daartegenover stond dat de Venlose Democraten wederom klaar waren voor het deelnemen aan de verkiezingen in november 2009.

De uitslag van deze verkiezingen was teleurstellend voor de Venlose Democraten, zij behaalden helaas geen zetels. De Belfeldse-, Tegelse- en Blerickse Democraten behaalden tot ieders tevredenheid ieder 2 zetels.

Direct na de verkiezingen namen de Belfeldse Democraten het besluit zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband van de Lokale Democraten. Dit  was voor de besturen van de overgebleven Democraten aanleiding tot het instellen, begin januari 2010, van een Denktank-commissie met als driedelig doel:

1 .Het analyseren van de procedure en uitslag van de verkiezingen november 2009
2. Het bestaansrecht van kleine stadsdeel-democraten binnen de gemeente Venlo
3. Het onderzoeken van een nieuwe lokale partij: De Lokale Democraten

Het advies van de Denktankcommissie was helder, duidelijk en realistisch. Wil je aan de uitgangspunten van de Lokale Democraten, uitgaan van de wensen en behoeftes van de burgers uit alle stadsdelen, voldoen, zul je één grote Lokale Partij moeten vormen. Een partij met, indien mogelijk, binnen bestuur, fractie, commissies en leden vertegenwoordigers uit alle stadsdelen van Groot-Venlo.
Dit advies werd door de besturen van de Tegelse, Blerickse en Venlose Democraten overgenomen en aan de leden voorgelegd. Dit resulteerde, met in achtneming van de statuten,
in december 2010 tot het opheffen van de Tegelse-, Blerickse- en Venlose Democraten.

Per 1 januari 2011 is vervolgens één grote nieuwe lokale politieke partij ‘Lokale Democraten’ ontstaan.

Voor alle duidelijkheid: één krachtige partij op een nieuwe weg naar succes………..
Historie