Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Onze fractie LokaleDemocraten heeft in diverse vergaderingen, bijeenkomsten en (persoonlijke) gesprekken de afgelopen maanden en jaren laten horen dat wij het belangrijk vinden dat de rijksmonumenten en de resten Fort Sint Michiel zo goed als mogelijk terug komen in en rondom de ontwikkelingen van het toekomstige Stadion en Multi Functioneel Centrum op het voormalige kazerneterrein. Wij hebben in het verleden in de raad als énige partij heel duidelijk onze voorkeur voor het 'Fortpark' uitgesproken. De meerderheid verkoos het ontwerp "Lijnstad". 

Omdat we destijds voor Fortpark waren hebben we op 25 mei 2011 een motie van het CDA in de raad gesteund. De SP stemde als enige partij tegen deze motie. Wij zijn net als de overige partijen van mening dat binnen de definitieve variant ‘Lijnstad’ de cultuurhistorische waarde van het oude Fort Sint Michiel nog verder tot uiting dient te komen. (We noem(d)en zelf regelmatig de voorbeelden van de glasramen in Verona en de opgravingen bij de Zwanenburcht in Kleef (Dld)). We steunden deze motie omdat het belangrijk is dat de historie van Venlo letterlijk en figuurlijk meer zichtbaar gemaakt moet worden voor huidige en toekomstige generaties! Alles moet in het werk gesteld worden om vanuit educatief en cultureel oogpunt zoveel mogelijk elementen van het fort zichtbaar te behouden voor de stad Venlo. En daarbij tevens een maquette te plaatsen die exact de resten van het fort beschrijft zoals alsdan bekend.

Zelf heeft onze fractie LokaleDemocraten op 25 mei ook een motie ingediend om door het College tijdig een oproep te laten doen aan de inwoners van de Gemeente Venlo om ideeën en suggesties aan te leveren voor een - optimale beleving en gevoel voor én door jong en oud - in het Park Fort Sint Michiel rondom het stadion en het MFC. CDA diende deze motie mee in, VVD, GroenLinks en D66 stemden ook voor. PvdA, SP Realisten 82 en VenLokaal (Belfeldse Democraten) stemden tegen!
Wij LokaleDemocraten vinden het zeer belangrijk dat de resten van Fort St. Michiel en de geschiedenis straks ook in het park rondom het MFC op de een of andere creatieve wijze terug te zien is!
Als deze motie door het College tot uitvoering wordt gebracht roepen we dan ook iedereen op te reageren en suggesties aan te dragen!

Deze maand namen enkele leden van onze fractie deel aan het zeer interessante en indrukwekkende werkbezoek aan de archeologische vondsten van Fort St. Michiel.

Onze fractie LokaleDemocraten is blij dat er nu weer opnieuw aandacht is voor dit belangrijke onderwerp.
Fort Sint Michiel