Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Gemeenteraad vergadert over Sociale Werkvoorziening in begrijpelijke taal
Vaak hebben weinig mensen besef van de belangen en behoeften van mensen met een beperking. Bij het maken van plannen en beleid in een Gemeente worden ook vaak nog geen of onvoldoende rekening gehouden met mensen met een beperking. Gemeente Venlo werkt er hard aan. Er zijn in elk geval goede voornemens! Alle mensen, met of zonder beperkingen, moeten deel kunnen nemen aan onze samenleving. (Agenda 22: zie www.allestoegankelijk.nl)

Dinsdag 17 mei werden er in het kader van Agenda 22 activiteiten georganiseerd voor de burgemeester, wethouders en ambtenaren van de Gemeente Venlo om zelf te ervaren wat het leven met een beperking met zich mee brengt.

Op woensdag 18 mei waren de gemeenteraadsleden aan de beurt. De belangstelling was groot en ook actief.  Er was veel onderling gesprek. ‘Bus 2012’ van het programma VCP (www.programmavcp.nl) was ook aanwezig. Er werden ook presentaties verzorgd door o.a. GIPS (www.gips-noord-limburg.nl), de gehandicaptenraad Venlo(www.gehandicaptenraadvenlo.nl) en wethouder Testroote.
Broodjes en soep werd geserveerd door medewerkers van de 'Genuujerie’

Miriam Linders (LokaleDemocraten) had samen met raadslid Bep Holla (PvdA), speciaal voor deze dag een gemeenteraadsagenda en één raadsvoorstel (Verordening Regelen wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening) in eenvoudige taal vertaald. Mét pictogrammen. Doven en slechthorenden konden tijdens de vergadering op een scherm lezen wat er gezegd werd. De Gemeenteraad had de opdracht om tijdens deze speciale vergadering geen moeilijke woorden te gebruiken. Clienten van zorgaanbieder ‘Dichterbij’ deelden de agenda en de raadsvoorstellen uit aan de gemeenteraadsleden. Moniek Collin mocht vanuit de sprekerstafel de Gemeenteraad uitleggen wat de bedoeling was van deze speciale vergadering. Ze deed het erg goed en kreeg veel complimenten van de gemeenteraadsleden.

Het was voor iedereen een bijzondere ervaring. “Gemeenteraadsleden hebben ons beter leren kennen, maar ook wij moeten ons vaker laten zien en horen bij de gemeente’, was een van de vele reacties.
Agenda oordeelsvorming 18 mei met pictos Agenda 22
Raadsvoorstel met pictos Agenda 22