Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Verslag buurtbijeenkomst Vastenavondkamp
De bewoners in het Vastenavondkamp in Blerick zijn het dumpen van illegaal afval meer dan zat! Dat werd vrijdag 10 maart nog duidelijker tijdens een buurtbijeenkomst in het multifunctioneel dagcentrum Komaan in het Vastenavondkamp in Blerick, georganiseerd door de LokaleDemocraten in samenwerking met het buurtpreventieteam en buurtvereniging het Zilvermeer.

Ongeveer 40 mensen waren er aanwezig en er ontstond een goed en levendig gesprek tussen de buurtbewoners, vertegenwoordigers van verschillende instanties en de raadsleden van de LokaleDemocraten.
“Het afval wordt gedumpt door mensen van buitenaf maar ook regelmatig door mensen uit de eigen omgeving. De mentaliteit is aan het veranderen”, zo geven buurtbewoners aan die al jaren in het Vastenavondkamp wonen. We hebben te maken met allerlei culturen. De jeugd wordt steeds brutaler, de buurtbetrokkenheid minder. Er zijn ook mensen die gewoon het geld niet hebben om het afval zelf weg te brengen. Slecht voorbeeld doet volgen en kritiek mag je tegenwoordig ook al niet meer geven. Men heeft ook geen zin meer om drie maal per week naar de Gemeente te bellen. Het is gewoon niet bij te houden.” Dat laatste geeft zelfs de Gemeente aan die zoveel mogelijk probeert te doen om de illegale dumpers op te sporen. Heeft camerabewaking dan zin? Dan krijg je weer te maken met de hoge kosten, privacy en de Nederlandse wetgeving. De ondergrondse containers functioneren niet naar behoren en moeten worden aangepast. Het aanbieden van afval boven het vastgestelde aantal openingen van de afvalcontainers is daarom de rest van het jaar gratis. En daarna? Het pasjessysteem afschaffen en storten gratis maken? Weer terug naar het oude systeem? Ook dat is niet zo makkelijk omdat het consumptieverbruik van tegenwoordig veel is veranderd t.o.v. vroeger. Het oude systeem zal tegenwoordig weer veel te duur zijn. Dit probleem is in de hele gemeente terug te zien. De verantwoordelijkheid ligt nu in eerste instantie bij de burger zelf. Een goede oplossing kan volgens de inwoners wel zijn: meer handhaving en hogere boetes. Maar buiten dat, de politiek heeft keuzes moeten maken, dat zie je overal in Nederland terug. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente alles regelt. Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Er is sprake van een kanteling. “Maar de mensen zijn hiervan nog niet altijd op de hoogte. De communicatie vanuit de Gemeente moet beter. Ook ambtenaren moeten meer de betrokkenheid van de wijk aanvoelen en actieve burgers ondersteunen. Bewoners aanspreken, prikstokken leveren, plekken aanwijzen waar verzameld afval tijdelijk kan worden opgeslagen. In gesprek gaan met mensen. Om te voorkomen dat het in de buitengebieden wordt gestort”, aldus de bewoners. Namens het Blariacumcollege wordt verteld hoe de school samen met leerlingen aan het probleem van zwerfafval werkt. Bij dit initiatief worden ook buurtbewoners betrokken. “Er is in onze buurt sprake van een communicatie probleem. Ook begrip, respect en saamhorigheid is vaak bij mensen ver te zoeken. Tevens weet men vaak niet welke organisaties in hun buurt actief betrokken zijn. “ Dit zie je pas als je in kaart brengt welk netwerk er bestaat tussen de organisaties, initiatieven en de inwoners. Wel.kom werkt namens de Gemeente Venlo aan deze verbindingen. Huizen van de wijk worden de toekomst. Organisaties in het Vastenavondkamp stellen hun deuren open en werken nu al samen om verbindingen te leggen tussen bewoners, vrijwilligers, en organisaties. Organisatoren van buurtinitiatieven en buurtverenigingen, het buurtpreventieteam e.d. moeten elkaar meer opzoeken en gaan samenwerken met deze organisaties. Bijvoorbeeld met elkaar een opruimdag met kinderen organiseren. Persoonlijk ouders aanspreken op het schoolplein. Flyeren, aanbellen en een kijkje nemen achter de voordeur van iemand anders. Gewoon aanspreken en in gesprek gaan. Samen leuke activiteiten organiseren en opkomen voor je buurt. Signalen afgeven en “ambassadeurs van de wijk” aan het werk zetten”.  Wees trots op alles wat deze buurt biedt en organiseert. Wees trots op de buurtinitiatieven, georganiseerd door onze actieve inwoners en vrijwilligers. Gewoon beginnen en van elkaar leren. Straal vooral het POSITIEVE uit naar buiten. Probeer anderen te enthousiasmeren. Het is toch te gek voor woorden dat we het zomaar toestaan dat onze buurt verloedert! Tijd om het samen te gaan aanpakken. Tijd voor burgerparticipatie!

Namens de LokaleDemocraten

Miriam Linders, Duran Yildiz, Frans Schatorje, Pierre Janssen