Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Bij het raadsvoorsel 86 'Investering Kinderopvang mfc de Vossener' werd voorgesteld een kredit beschikbaar te stellen van 550.000,-  voor het deel kinderopvang in mfc De Vossener en dit krediet te dekken uit de marktconforme huurinkomsten.

Bij dit raadsvoorstel hebben De LokaleDemocraten aangegeven Voor- en Vroegschoolse kinderopvang erg belangrijk te vinden maar hebben geprobeerd de risico's die de gemeente hiermee loopt te vermijden door een amendement in te dienen. Dit amendement is met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. 
Klik hier om het Amendement te lezen
Amendement mfc de Vossener