Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
Unanieme steun voor amendement van LokaleDemocraten inzake toekomstscenario zwembad de Wisselslag

Het college vroeg 31 oktober jl., tijdens de raadsvergadering, middels een raadsvoorstel aan de Gemeenteraad om in te stemmen om o.a. onderzoek te doen naar nadere uitwerking van een nieuwbouwscenario zwembad. Nieuwbouw en exploitatie door een private partij bespaart de Gemeente n.l. jaarlijks heel veel kosten op de begroting! Hierbij gaf het College aan dat de voorkeur uitgaat naar een regionale variant. Het College stelde in het raadsvoorstel voor om de Gemeenteraad te informeren over de aanbesteding, de voortgang, mogelijke deelname van andere gemeenten en de locatiekeuze en vervolgens na informeren over te gaan tot uitwerking.

Wij, LokaleDemocraten willen echter de touwtjes zelf in handen houden! Daarom hebben we, met unanieme steun van alle partijen een amendement ingediend.
Met het amendement geeft de Gemeenteraad het college de opdracht zowel lokale als regionale nieuwbouw te onderzoeken en de raad voortijdig te informeren, uiterlijk 2e kwartaal 2013 en ZELF te laten beslissen d.m.v. een krachtiger instrument: het raadsvoorstel! Tevens willen we daarbij een tijdpad inzichtelijk maken.
Zo kan de raad t.z.t. de uiteindelijke keuze maken en blijven we zelf de regie voeren! Alleen informeren is voor ons niet voldoende!
Alle partijen in de raad hebben dit amendement (tekstwijziging) van www.LokaleDemocraten.nl mee ingediend en dus ook tijdens deze raadsvergadering gesteund.
Het college ondersteunde ook dit amendement. De raad stemde daarna unaniem in met het raadsvoorstel van het College.
LokaleDemocraten hebben aangegeven het huidige zwembad niet te sluiten voordat er een nieuw zwembad is.
Ook is het belangrijk dat de huidige verenigingen gebruik kunnen blijven maken in het nieuwe zwembad.
Kortom: Gooi geen oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt!

Klik hier om het Amendement te lezen
Amendement toekomstscenario zwembad de Wisselslag